Pandul 歷史與理念

Pandul 成立於 1980 年代,聚集了丹麥著名的現代燈具。擁有多位世界知名優秀設計師之作。以 Jørgen Gammelgaard 設計的 Tip Top 和 VIP 系列作為開端,而後加入丹麥建築與家具設計大師 Hans J. Wegner 以及設計師 Erik Magnussen 所設計的系列燈具,近期則以 Henning Koppel 所設計的 Bubi 系列為最新力作 。

目前 Pandul 聚集四位設計師,共七系列設計。並以高品質技術,製作活力、獨特、永恆的優秀設計作品,是風靡全球的經典簡練之作。設計師.作品
Hans J. Wegner|The Pendant.Opala
Jørgen Gammelgaard|VIP.Tip Top
Erik Magnussen|Uplight.Ring
Henning Koppel|BubiPandul / www.pandul.dk / 台灣總代理 式澳國際 森/CASA